VUOKRAUSEHDOT

Vakuutus
Vesijetissä on voimassa oleva vakuutus ja trailerissa on voimassa oleva liikennevakuutus. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa henkilövahinkoja, rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Vakuutus ei myöskään korvaa, jos vesijetille, trailerille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä piittaamattomuudesta, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena olleena, rikolliseen tarkoitukseen, tai jos vuokraaja on muuten rikkonut olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Näissä tapauksissa vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneet vuokratulojen menetykset.

 

Omavastuu
Vuokraajan omavastuu on 2 000 €.

 

Vahingot
Jos vesijetille tai trailerille tapahtuu vahinko, vuokraamo perii vahingon suuruisen korvauksen, joka on enintään omavastuun suuruinen summa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetin ja trailerin varusteille aiheutuneet vahingot sekä siihen liittyvät kadonneet osat ja varusteet.

 

Luovutus
Luovutuksen yhteydessä vesijetti ja traileri videokuvataan vuokraajan läsnäollessa, jotta videolta näkyy vesijetin ja trailerin senhetkinen kunto. Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse tarvitsemansa polttoaineen. Polttoaineena käytetään ainoastaan 98E.

 

Palautus
Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon, sekä suoritetaan videokuvaus vuokraajan läsnäollessa, jotta videolta näkyy vesijetin ja trailerin senhetkinen kunto. Jos vesijetti tai traileri on vaurioitunut, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vauriot tämän sopimuksen mukaisesti. Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täynnä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua 3,50 €/litra. Mikäli palautus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 125 €/tunti (sis. alv).

 

Vuokranmaksu
Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei toisin ole sovittu.

 

Peruutus
Vuokraajalla on oikeus peruuttaa vuokraus 3 vuorokautta ennen sovittua vuokrausajankohtaa. Tällöin vuokraajalle palautetaan etukäteen maksettu summa kokonaan takaisin. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta, kuitenkin enimmillään 300 €.

 

Sopimuksen purkaminen 
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja tai vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan ole kykeneväinen kuljettamaan vesijettiä tai traileria. Vuokraajalle koituneita kuluja ei korvata takaisin. Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vesijetti tai traileri on vuokraamosta riippumattomasta syystä pois käytöstä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti koituneita kuluja ei kuitenkaan korvata.

 

Opastus
Vuokraamo antaa opastuksen vesijetin ja trailerin käytöstä luovutuksen yhteydessä.

 

Vesijetin ja trailerin käyttö
Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä, traileria ja niihin kuuluvia varusteita. Polttoaineena käytetään ainoastaan 98E.
Vuokraajan on huolehdittava siitä, että veden syvyys vesijetin alla on aina vähintään 1,5 m. Vesijettiä ei saa edes käynnistää paikassa, jossa on alle 1,5 m vettä. Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä ja vesialueesta sekä siitä, että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija).
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä, trailerista ja niiden varusteista hyvin, sekä käyttämään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.
Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena.
Vesijetti on aina kiinnitettävä huolellisesti laituriin ja estettävä sen hakkaamista/hankaamista laituriin tai ympäröiviin veneisiin tai rakenteisiin, sekä otettava aina avain mukaansa jopa hetkellisesti pysäköitäessä.
Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä tai traileria edelleen kolmannelle osapuolelle.
Vesijetin ja trailerin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty. Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin.
Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä tai traileria koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta.
Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa.

 

Erimielisyydet
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus. Jos vuokraaja on rekisteröitynyt yritys, kanne nostetaan aina vuokraamon kotipaikkakunnan alioikeudessa.